منوی شخصی
جستجو
شما هیچ موردی در سبد خرید خود ندارید

AND ترازو آزمایشگاهی
 %dq%%dq%  %dq%%dq%

  

ترازو آزمايشگاهي AND در مدل هاي مختلف موجود می باشد 


 

برای اطلاع از قيمت ترازو هاي آزمايشگاهي AND لطفا با ما تماس بگيريد.


 


برای مشاهده ليست ترازوهاي آزمايشگاهي لطفا روي لينك زير كليك کنید:


مدلهاي ترازو آزمايشگاهي 


%dq%%dq%

%dq%HR%dq%%dq%GR%dq%


 AND GF  A&D HR  AND GR
 

ترازو آزمایشگاهی با دقت های


یکصدم گرم و یکهزارم گرم


 


 

ترازوی آزمایشگاه


 با دقت 0.1mg


 ترازو آزمایشگاهی با دقت های یکدهم میلی گرم و یکصدم میلی گرم

 


%dq%%dq% 


%dq%%dq%


 

%dq%%dq% 


 


%dq%ترازو 


 


%dq%ترازو 


 


 


%dq%%dq%


 ترازو AND HT  

ترازو رطوبت سنج


 AND MX-50


AND MS-70


 AND EK-i 
 

ترازو آزمایشگاهی


با دقت های


0.1g و 1g


 

ترازوی آزمایشگاه


 با دقت 1mg


 
ترازو آزمایشگاهی با دقت های

یکدهم گرم  و یکصدم گرم
 


%dq%%dq% 


%dq%%dq%


 

%dq%%dq%


 %dq%ترازو

 


 


%dq%ترازو


%dq%ترازو 


 


 


%dq%%dq%


 A&D SK-D  AND GP A&D EK-L

ترازو با دقت های


0.5g/1g/2g/5g/10g/20gترازو آزمایشگاهی-صنعتی با دقت


 1 گرم و 0.5 گرم و 0.1 گرم  ترازو با دقت های


0.1g,1g 


%dq%%dq% 


%dq%%dq% 


%dq%%dq%


 

%dq%%dq%


 

%dq%%dq%


  

%dq%ترازوی


 A&D AD4212B  AND AD4212A  AND EJ-303

   ترازوی آزمایشگاهی با دقت های


    0.1mg,1mg


 

 ترازوی آزمایشگاهی با دقت های


    0.1mg,1mg 

 ترازوی آزمایشگاهی با دقت


 یکهزارم گرم


                 %dq%%dq% 


%dq%%dq%


 

 


%dq%%dq%


 


 

%dq%%dq%


 

%dq%%dq% 


 


%dq%%dq%


 AND FX-IWP

 AND GH


 AND HL

  


ترازو آزمایشگاهی با دقت های0.01گرم و 0.001 گرم

  ترازو آزمایشگاهی با دقت هاییکدهم میلی گرم و یکصدم میلی گرم


 ترازو آزمایشگاهی با دقت های


   1g و 0.1g و 0.01g
 

%dq%%dq%


 
 

%dq%%dq%


 

%dq%%dq% 


 


%dq%%dq%


 AND GX-K AND SK-WP A&D HC-i
 

ترازو آزمایشگاهی با دقت های


 0.1 گرم و 0.01 گرمترازو آزمایشگاهی-صنعتی


با دقت های


0.5g,1g,2g,5g,10g,20g ترازو آزمایشگاهی و صنعتی


با دقت های 0.5g,1g,2g,5g
 


 

%dq%%dq%


 

%dq%%dq% 


 


%dq%%dq%


 A&D FC-Si  AND EW-i  AND GF-K
 

ترازو آزمایشگاهی با دقت های0.02 گرم و 0.2 گرم


 

ترازو آزمایشگاهی با دقت های


0.1g/0.2g/0.5g/1g/2g/5g


 

ترازو آزمایشگاهی با دقت های


1 گرم و 0.1 گرم و 0.01 گرم


 

%dq%%dq%


 

%dq%%dq% 


 


 


%dq%%dq%


 AND GX  A&D SJ-HS,SJ-H  AND HD
 

ترازو آزمایشگاهی با دقت های


1 گرم و 0.1 گرم


و 0.01 گرم


 

ترازو آزمایشگاهی-صنعتی


با دقت های


0.5g/1g/2g/5g/10g/20g


 

ترازو آزمایشگاهی-صنعتی


با دقت های


2 گرم و 5 گرم و 10گرم


 


   

%dq%%dq%


    AND HL-WP
   

  ترازوی آزمایشگاهی با دقت های


         1گرم و 0.5 گرم و 0.1 گرم      


 


 


 

0 تومان
increase decrease
ارسال به
*
*
روش ارسال
نام
تخمین تحویل کالا
قیمت
روش حمل و نقلی وجود ندارد %dq%%dq%  %dq%%dq%

  

ترازو آزمايشگاهي AND در مدل هاي مختلف موجود می باشد 


 

برای اطلاع از قيمت ترازو هاي آزمايشگاهي AND لطفا با ما تماس بگيريد.


 


برای مشاهده ليست ترازوهاي آزمايشگاهي لطفا روي لينك زير كليك کنید:


مدلهاي ترازو آزمايشگاهي 


%dq%%dq%

%dq%HR%dq%%dq%GR%dq%


 AND GF  A&D HR  AND GR
 

ترازو آزمایشگاهی با دقت های


یکصدم گرم و یکهزارم گرم


 


 

ترازوی آزمایشگاه


 با دقت 0.1mg


 ترازو آزمایشگاهی با دقت های یکدهم میلی گرم و یکصدم میلی گرم

 


%dq%%dq% 


%dq%%dq%


 

%dq%%dq% 


 


%dq%ترازو 


 


%dq%ترازو 


 


 


%dq%%dq%


 ترازو AND HT  

ترازو رطوبت سنج


 AND MX-50


AND MS-70


 AND EK-i 
 

ترازو آزمایشگاهی


با دقت های


0.1g و 1g


 

ترازوی آزمایشگاه


 با دقت 1mg


 
ترازو آزمایشگاهی با دقت های

یکدهم گرم  و یکصدم گرم
 


%dq%%dq% 


%dq%%dq%


 

%dq%%dq%


 %dq%ترازو

 


 


%dq%ترازو


%dq%ترازو 


 


 


%dq%%dq%


 A&D SK-D  AND GP A&D EK-L

ترازو با دقت های


0.5g/1g/2g/5g/10g/20gترازو آزمایشگاهی-صنعتی با دقت


 1 گرم و 0.5 گرم و 0.1 گرم  ترازو با دقت های


0.1g,1g 


%dq%%dq% 


%dq%%dq% 


%dq%%dq%


 

%dq%%dq%


 

%dq%%dq%


  

%dq%ترازوی


 A&D AD4212B  AND AD4212A  AND EJ-303

   ترازوی آزمایشگاهی با دقت های


    0.1mg,1mg


 

 ترازوی آزمایشگاهی با دقت های


    0.1mg,1mg 

 ترازوی آزمایشگاهی با دقت


 یکهزارم گرم


                 %dq%%dq% 


%dq%%dq%


 

 


%dq%%dq%


 


 

%dq%%dq%


 

%dq%%dq% 


 


%dq%%dq%


 AND FX-IWP

 AND GH


 AND HL

  


ترازو آزمایشگاهی با دقت های0.01گرم و 0.001 گرم

  ترازو آزمایشگاهی با دقت هاییکدهم میلی گرم و یکصدم میلی گرم


 ترازو آزمایشگاهی با دقت های


   1g و 0.1g و 0.01g
 

%dq%%dq%


 
 

%dq%%dq%


 

%dq%%dq% 


 


%dq%%dq%


 AND GX-K AND SK-WP A&D HC-i
 

ترازو آزمایشگاهی با دقت های


 0.1 گرم و 0.01 گرمترازو آزمایشگاهی-صنعتی


با دقت های


0.5g,1g,2g,5g,10g,20g ترازو آزمایشگاهی و صنعتی


با دقت های 0.5g,1g,2g,5g
 


 

%dq%%dq%


 

%dq%%dq% 


 


%dq%%dq%


 A&D FC-Si  AND EW-i  AND GF-K
 

ترازو آزمایشگاهی با دقت های0.02 گرم و 0.2 گرم


 

ترازو آزمایشگاهی با دقت های


0.1g/0.2g/0.5g/1g/2g/5g


 

ترازو آزمایشگاهی با دقت های


1 گرم و 0.1 گرم و 0.01 گرم


 

%dq%%dq%


 

%dq%%dq% 


 


 


%dq%%dq%


 AND GX  A&D SJ-HS,SJ-H  AND HD
 

ترازو آزمایشگاهی با دقت های


1 گرم و 0.1 گرم


و 0.01 گرم


 

ترازو آزمایشگاهی-صنعتی


با دقت های


0.5g/1g/2g/5g/10g/20g


 

ترازو آزمایشگاهی-صنعتی


با دقت های


2 گرم و 5 گرم و 10گرم


 


   

%dq%%dq%


    AND HL-WP
   

  ترازوی آزمایشگاهی با دقت های


         1گرم و 0.5 گرم و 0.1 گرم      


 


 


 

بستن